LCMS, ELCA reps discuss cooperation-att20985

clc.gif

clc.gif