'Koinonia' surfaces amid South Dakota floodwaters-att22383

koinia-flood-obare.gif

koinia-flood-obare.gif